नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

मिति शीर्षक हेरिएको
२०८१ बैशाख ७ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन माघ-चैत २०८० १०५२
२०८० चैत्र ९ सूचना अधिकारीलाई बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ) र तिनका जवाफ ८४२
२०८० चैत्र ८ List of Foreign University Affiliated Colleges- 2080 १३९९
२०८० माघ १८ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन कात्तिक-पुस २०८० ८५४
२०८० कार्तिक १५ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन साउन-असोज २०८० १३०९
२०८० श्रावण १४ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन वैशाख-असार २०८० १५९५
२०८० बैशाख १३ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन माघ-चैत्र २०७९ १४५२
२०७९ माघ १७ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन कार्तिक-पौष २०७९ १३५८
२०७९ कार्तिक १६ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन श्रावण-असोज २०७९ १५७२
२०७९ भाद्र १७ आव २०७८।०७९ मा भएका प्रमूख कार्यहरु १८७९
२०७९ भाद्र १७ आवधिक तथा मुख्य लक्ष्य तथा कार्यक्रम १६१०
२०७९ भाद्र १७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८-७९ ३२५७
२०७९ असार ११ सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन माघ-चैत्र २०७८ ११३८