नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

Date Title Visited
August 07, 2022 सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना। 120
August 03, 2022 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका २०७९।८० 199
August 03, 2022 आव २०७८।०७९ मा भएका प्रमूख कार्यहरु - Copy 109
July 28, 2022 विवरण सम्बन्धमा 312
July 28, 2022 शैक्षिक सूचना २०७८ 258
July 26, 2022 आ. व २०७८०७९ को सम्पत्ति विवरण भरी/भराई अनलाइन प्रविष्टि समेत गर्ने सम्बन्धमा 447
July 18, 2022 निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा 191
June 26, 2022 अनुदान सहयोगको लागि सूचना 192
June 26, 2022 बालबालिकाहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्द पहिलो श्रृखलाको खोप दिने अभियान संचालन सम्बन्धमा। 134
June 26, 2022 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस २१ जुन २०२२ मूल समारोह कार्यक्रमको निमन्त्रणा 132
June 26, 2022 चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको फिर्ती सम्बन्धी सूचना 658
June 26, 2022 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 104
June 26, 2022 बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान 89
June 26, 2022 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रमसूची प्रकाशन गरिएको सूचना 62
June 26, 2022 "Training of the Trainers (TOT) संचालन गर्न प्रशिक्षार्थीहरु अन्तर्वार्ताको लागी छनौट गरिएको सूचना" 71
June 26, 2022 इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने बारे। 61
June 26, 2022 रेडियोधर्मी पदार्थ ऐन, २०७७ तथा रेडियोधमर्मी पदार्थ नियमावली, २०७८ बमोजिम ईजाजतपत्र प्राप्तिका लागि पेश गर्नु पर्ने कार्ययोजना तथा विवरण सम्बन्धमा। 97
June 26, 2022 रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ तथा रेडियोधमर्मी पदार्थ ( उपयोग तथा नियमन ) नियमावली, २०७८ बमोजिम रेडियोधर्मी पर्दाथ सँग सम्बन्धित न्यक्लिर मेडिसिन सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा। 45
June 26, 2022 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त माग गरिएको सम्बन्धी सूचना 60
June 26, 2022 प्रशिक्षार्थी आवेदन फारम 62
June 26, 2022 Training of the Trainers सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 72
June 26, 2022 इमेल ठेगाना सच्याइएको सम्बन्धमा। 45
June 26, 2022 चीन लगायतका मुलुकमा अध्ययनरत विद्यार्थी बारे। 75
June 26, 2022 खरिद व्यवस्थापन तालिमको लागि मनोनयन बारे। 76
June 26, 2022 थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना 65
June 26, 2022 सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना 59
June 26, 2022 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना 78
June 26, 2022 बैदेशिक अध्ययन /छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना । 84
June 26, 2022  योग्यताक्रम सूची प्रकाशन: कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गत सञ्चालित सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोटमा B.SC. Forestry अध्ययनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मन्त्रालयको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको छ 64
June 26, 2022 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मन्त्रालयको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचनाः 55
June 26, 2022 अपुग तलब व्यवस्थापन सम्बन्धमा। 66
June 26, 2022 सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैँडाकोटमा वि‍एस्सी वनविज्ञान (B.SC. Forestry) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी 48
June 26, 2022 वि‍एस्सी कृषि (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना 62
June 26, 2022 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण । 65
June 26, 2022 बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान (निजामती कर्मचारी छात्रवृति:)। 63
June 26, 2022 जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले सन २०२२ / २३ का लागि प्रदान गर्ने स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिको इञ्जिनियरिङ विषय र कृषि तथा पशुविज्ञान विषयमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना 56
June 26, 2022 राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा कार्यान्वयन सम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएको निर्णय २०७८/११/०४ 62
June 26, 2022 चीन सरकारद्रारा सन् २०२२/२३ मा प्रदान हुने इन्जिनियरिङ विषय र कृषि विषयको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई दरखास्त दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना 57
June 26, 2022 सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन कार्तिक-पौष २०७८ 57
June 26, 2022 थाइल्याण्ड सरकारद्वारा Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation मार्फत शैक्षिक वर्ष २०२२/२३ का लागि विभिन्न तह र विधामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना 62
June 26, 2022 थाइल्याण्डको Rajamangala University of Technology Thanyaburi मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना 84
June 26, 2022 NOC Notice ( 2078/10/11) 118
June 26, 2022 सूचना (2078/10/10) 54
June 26, 2022 प्रेस विज्ञप्ति (2078/09/30) 50
June 26, 2022 थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना 59
June 26, 2022 पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 69
June 26, 2022 व्यावसायिक संस्थालाई जर्नल प्रकाशन गर्न अनुदान सहयोगको लागि निवेदन माग गर्ने सूचना 55
June 26, 2022 प्रेस विज्ञप्ति 75
June 26, 2022 प्रेस विज्ञप्ति 59
June 26, 2022 सूचना 54
June 26, 2022 प्रेस विज्ञप्ति 58
June 26, 2022 Brunei Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धि जानकारीमूलक सूचना 62
June 26, 2022 Nepal 2021 Education Sector Analysis 59
June 26, 2022 Aide Memoire of 2021 SSDP Joint Review Meeting. 56
June 26, 2022 धरौटी रकम फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा 64
June 26, 2022 वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 59
June 26, 2022 धरौटी रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा 70
June 26, 2022 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको संक्षिप्त सूची (short list) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 56
June 26, 2022 प्रेस_विज्ञप्ति 2078/08/17 47
June 26, 2022 पाकिस्तान सरकारले शैक्षिक सत्र २०२१/०२२ का लागि उपलब्ध गराएको PTAP छात्रवृत्तिमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना 61
June 26, 2022 आ.व २०७७-७८ को आर्थिक विवरणको सफ्टकपी र स्क्यानकपी उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा 69
June 26, 2022 सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन साउन-असोज २०७८ 59
June 26, 2022 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा(२०७८।७।११) 51
June 26, 2022 बोलपत्र आह्ववानको सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा सूचना (२०७८।०६।२०) 63
June 26, 2022 MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। 79
June 26, 2022 विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण प्रयोगात्मक अभ्यास पूरा नगरेका विद्यार्थीहरुलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना। 58
June 26, 2022 सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८।६।११) 55
June 26, 2022 The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid(JDS) PhD. /Master degree (2078/6/4) 51
June 26, 2022 Press Release - 9th National Science Day, 2078 44
June 26, 2022 DLPIU हस्तान्तरण सम्बन्धमा (२०७८।०५।३१) 60
June 26, 2022 बुढानीलकण्ठ स्कुल तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृतिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनाेटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 59
June 26, 2022 नवौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस, २०७८ को सन्दर्भमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम (२०७८।५।२८) 65
June 26, 2022 संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) मनाउने सम्बन्धमा (२०७८।५।२७) 61
June 26, 2022 “राष्ट्रिय विज्ञान दिवस,२०७८” - पत्रकार भेटघाट सम्बन्धि सूचना (२०७८।५।२७) 67
June 26, 2022 नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको आदर्श वाक्य(नारा) – “ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास ” 69
June 26, 2022 “ शिक्षासंग सम्बन्धित Smart Lockdown कार्ययोजना ” 67
June 26, 2022 चौधौं पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य - "सबल सामाजको आधार, सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार" 67
June 26, 2022 Press Release(2078/05/10) 60
June 26, 2022 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा – २०७८।०५।१० 58
June 26, 2022 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना : २०७८।०५।०८ 61
June 26, 2022 Notice Regarding 9th National Science Day, 2078 71
June 26, 2022 विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ 66
June 26, 2022 विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ 46
June 26, 2022 सूचनाको हक अन्तर्गत वैशाख-असार २०७८ को स्वतः प्रकाशन 56
June 26, 2022 Online तालिम सम्बन्धी सूचना। 60
June 26, 2022 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 76
June 26, 2022 आ.ब २०७७।०७८ को सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा। 62
June 26, 2022 नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना । 178
June 26, 2022 "Study in Egypt" Academic Year 2021/2022 अन्तर्गत इजिप्टका विश्वविद्यालयहरूमा भर्नाको लागि आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना (२०७८।३।२९) 50
June 26, 2022 कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा - २०७८।३।२४ 57
June 26, 2022 " Nepal School Sector Development Plan 2021- Budget Review Meeting May 17 – 21, 2021 Aide Memoire " 57
June 26, 2022 आ.व. २०७८।०७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन 81
June 26, 2022 सेवाकालिन तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे ( २०७८।०३।१८) 57
June 26, 2022 विश्व योग दिवस राष्ट्रियस्तरमा मनाउने सम्बन्धि सूचना (२०७८।०३।०२) 54
June 26, 2022 National Yoga Protocol 55
June 26, 2022 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको सदस्य सचिव तोक्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको सूचना (कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वाता सम्बन्धि – प्रकाशित मिति : २०७८।०२।३१) 68
June 26, 2022 प्रेस विज्ञप्ति (2078-02-23) 65
June 26, 2022 कार्यपालिका न्यायपालिका व्यस्थापिका तथा स‌वैधानिक संस्था आयाेग एवम् निकायहरुका सबै विषयगत मन्त्रालय आयाेग सचिवालय तथा कार्यालयहरुलाई यस मन्त्रालयकाे विशेष अनुराेध 43
June 26, 2022 मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा ( प्रदेश ) 57
June 26, 2022 मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा ( स्थानीय ) 69
June 26, 2022 Press Release 76
June 26, 2022 सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना 56
June 26, 2022 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 68
June 26, 2022 राष्ट्रिय योग आभ्यासक्रम 55
June 26, 2022 व्यावसायिक संस्थालाई अनुदान सहयोग कार्यविधि, २०७७ 57
June 26, 2022 निर्णय सम्बन्धमा 55