नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

ताजा जानकारीः

प्रतिभा वा आईडिया पठाउने सम्बन्धी सूचना ।                 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः                 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रमसूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः                 TVET Sector Strategic Plan (2023-2032 AD)                 शिक्षा , विज्ञान,  तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ स्कूल, काठमाडौं तथा साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयहरुमा कक्षा ५ देखि छात्रवृक्तिमा छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ।                 
मिति शीर्षक हेरिएको
September 02, 2022 राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन पुरस्कार छनौट कार्यविधि, २०७९ सूचना 507
August 29, 2022 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस, २०७९ को आर्दश वाक्य (नारा) “विज्ञान र प्रविधिमा लगानीको विस्तारः समुन्नती र समृद्दिको आधार” 1183
June 26, 2022 One Day Basic Robotics & AI Training for Girls 462
June 26, 2022 Press Release - 9th National Science Day, 2078 419
June 26, 2022 A Webinar on 9th National Science Day, 2078 : "A Path to Centre of Excellence" 389
June 26, 2022 सार्थक विद्यालय विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक विकासको आधार : Program in Zoom Platform 444
June 26, 2022 A National Webinar Regarding 9th National Science Day, 2078 379
June 26, 2022 Panel Discussion on “Calibration of Biomedical Equipment’s” 379
June 26, 2022 Photo Competition – “Science and Technology for Disaster Mitigation and Management” 379
June 26, 2022 नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको आदर्श वाक्य(नारा) – “ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास ” 447
June 26, 2022 RME Handover Program in commemoration with National Science Week (13th to 19th September, 2021) by MoEST Secretary, Mr. Suresh Acharya. 377