नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

मिति शीर्षक हेरिएको
२०८० श्रावण १२ बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र प्रगति विवरण प्रणाली स्थानीय तह प्रयोगकर्ता पुस्तिका। २६६०
२०८० जेठ १९ नेपाल विद्याभूषण तथा राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार सम्बन्धी निर्देशिका , २०७७ ३२१८
२०८० बैशाख १३ वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ २५५६
२०७९ मंसिर १६ वैज्ञानिक समाजलाई अनुदान सहयोग कार्यविधि , २०७९ १५९९
२०७९ आश्विन २५ Strategic Framework (Plan) for Integrated Education Management Information System २२०४
२०७९ आश्विन २३ एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका , २०७९ ३८५४
२०७९ असार ११ शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका,२०७३ २५४५
२०७९ असार ११ विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ २८५२
२०७९ असार ११ विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ १६९८