नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

मिति शीर्षक हेरिएको
२०८० चैत्र ९ वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना २१९३
२०८० चैत्र २ बुढानिलकण्ठ स्कुल तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको छात्रवृत्ति परीक्षा सम्बन्धी सूचना ९५५७
२०८० फाल्गुण २४ वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना। ३८१३
२०८० फाल्गुण २० वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना २८९८
२०८० फाल्गुण १५ वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना ! २९७५
२०८० फाल्गुण २ Sri Lanka Institute of InformationTechnology (SLIIT) मा सार्क मूलुकहरुका लागि छात्रवृत्ति खुल्ला भएको जानकारीमूलक सूचना ३०७६
२०८० माघ १९ वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना ३३७२
२०८० माघ १७ बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत MBBS विषयमा १९ र BDS विषयमा ३ गरी जम्मा २२ सिटमा विद्यार्थी छनौट गरीएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना २४६०
२०८० माघ १२ छात्रवृत्तिको लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना २७६९
२०८० माघ ८ स्नातक र स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम कायम सम्बन्धी जरुरी सूचना ३२८७
२०८० माघ ७ M.SC. in Rehabilitation Science (8th Batch: July 2024 intake ) मा २ वर्ष Scholarship मा भर्ना खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमलूक सचूना २३८१
२०८० पौष १८ चीन सरकारद्वारा सन् २०२४/०२५ लागि प्रदान गरेको इञ्जिनियरिङ र कृषि विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई दरखास्त दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ६०३७
२०८० पौष ३ वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना २८४१
२०८० कार्तिक ३ वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ३९२५
२०८० भाद्र ४ Swiss Government Excellence Scholarship खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना: ५८२६
२०८० श्रावण २ Study in Egypt कार्यक्रम अन्तर्गत इजिप्टमा International Students को लागि Academic Year 2023/2024 मा Graduate र Post Graduate तहमा भर्ना खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना । ४२६८
२०८० जेठ २४ PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको B.Sc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा पाकिस्तानमा अध्ययन गर्न इच्छुकले दरखास्त दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना: २१७७
२०८० जेठ ७ थाइल्यान्डको The Chulabhorn Royal Academy, Chulabhorn Graduate Institute ले विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विधाहरुमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने जानकारीमूलक सूचना : ३२०३
२०८० बैशाख २७ पूर्व प्रकशित सूचना अनुसार अनलाइन फारम भर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले अनलायन फारम पेश गर्ने बारे अत्यान्त जरुरी सूचना १७८५
२०८० बैशाख ८ इण्डोनेशियको एक निजी विश्वविद्यालयल Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) बाट प्रप्त हुने International Undergraduates Scholarship मा स्नातक तहमा अध्ययनका लागि आवेदन खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना २३२४
२०७९ चैत्र २९ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok ले शैक्षिक वर्ष २०२२/२३ को भर्ना खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना : १८०८
२०७९ चैत्र २७ बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०२२।२०२३ का लागि MBBS र BDS विषयमा विद्यार्थी छनौट गरीएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना . ३२८४
२०७९ चैत्र २० Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) ले शैक्षिक वर्ष २०२२/२३ को भर्ना खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना : १४९८
२०७९ चैत्र १३ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः १०२७
२०७९ चैत्र ९ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः ८२७
२०७९ चैत्र ५ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रमसूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः ९४३
२०७९ फाल्गुण ३० शिक्षा , विज्ञान,  तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ स्कूल, काठमाडौं तथा साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयहरुमा कक्षा ५ देखि छात्रवृक्तिमा छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ।  १६१६
२०७९ फाल्गुण १९ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त माग गरिएको सम्बन्धी सूचना : १७४८
२०७९ माघ २५ इण्डोनेशियान सरकारको उच्च शिक्षा,अनुसन्धान तथा प्रविधि महानिर्देशनालयले (KNB) Scholarship अन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीहरुको  लागि विभिन्न विषयमा  अध्ययनको लागि  छात्रवृत्ति सम्बन्धी    जानकारी मूलक सूचना  २९३५
२०७९ माघ २५ चीनको Tsinghua University ले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाइ 2023 का लागि Master's Program in Nuclear Engineering and Management विषयमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी मूलक सूचना २२३१
२०७९ माघ २२ Turkiye Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना ३०५१
२०७९ माघ १७ Brunei Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना २२७७
२०७९ माघ १२ रोमानिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना । २६९२
२०७९ मंसिर २७ चीन सरकारद्वारा सन् २०२३/२४ मा प्रदान हुने इञ्जिनियरिङ विषयको स्नातक र स्नातकोत्तर तह तथा कृषि विषयको स्नातकोत्तर तह को छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको पूर्व मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचनाः २८०९
२०७९ मंसिर २० चीन सरकारद्वारा सन् २०२३/२४ मा प्रदान हुने इञ्जिनियरिङ विषयको स्नातक र स्नातकोत्तर तह तथा कृषि विषयको स्नातकोत्तर तह को छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम कायम सम्बन्धी जरुरी सूचना . २१६२
२०७९ कार्तिक २३ चीन सरकारद्वारा सन २०२३/२४ मा प्रदान हुने इञ्जिनियरिङ विषयको स्नातक र स्नातकोत्तर तह तथा कृषि विषयको स्नातकोत्तर तह को छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई दरखास्त दिने सम्बन्धी जरुरी सूचनाः २७०९
२०७९ भाद्र ३० वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृतिमा सम्बन्धि सूचना । ३६७०
२०७९ भाद्र २३ चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा चीन सरकारद्वारा स्वीकृत भई विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका तथा भिषा प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरूको मनोनयन तथा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना २१८७
२०७९ भाद्र १९ वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिम आवेदनसम्बन्धी सूचना २९०२
२०७९ भाद्र ९ चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा चीन सरकारद्वारा स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूले सम्पर्क राख्न जाने सम्बन्धी जरुरी सूचना २६८६
२०७९ भाद्र ९ Swiss Government Excellence Scholarship खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना ७६१०
२०७९ श्रावण १० वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना ६८३६
२०७९ श्रावण ४ वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना ३१३४
२०७९ श्रावण ४ बैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। २३७५
२०७९ श्रावण ३ PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा पाकिस्तानमा अध्ययन गर्न इच्छुकले दरखास्त दिनेसम्बन्धी जरुरी सूचना १६७६
२०७९ श्रावण २ वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना २५६८
२०७९ असार २७ M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना १६७१
२०७९ असार २३ M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना १२७३
२०७९ असार २३ छात्रवृत्तिका लागि सिट रिक्त रहेकाले आवेदन पठाउने सम्बन्धी सूचना ३६४३
२०७९ असार २१ वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना ५१७८
२०७९ असार १९ M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना १३११
२०७९ असार १७ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेजहरूमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना १२६२
२०७९ असार ११ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त केही कलेजहरूमा BSc Agriculture विषयको निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रमसूची प्रकाशित भएको सूचना ८११
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा वि‍एस्सी विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको संशोधित तथा अद्यावधिक मनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको छ ७८८
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ७७७
२०७९ असार ११ त्रिवि अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ८०९
२०७९ असार ११ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः ८३३
२०७९ असार ११ वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयमा सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैँडाकोटमा नि:शुल्क (छात्रवृत्तिमा) अध्ययन गर्न दरखास्त दिएका उम्मेदवारको मनोनयन गरिएकोसम्बन्धी सूचनाः ७०६
२०७९ असार ११ वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयमा सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैँडाकोटमा नि:शुल्क (छात्रवृत्तिमा) अध्ययन गर्न दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूची र पूर्व मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्बन्धी सूचना ७२२
२०७९ असार ११ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः ७३१
२०७९ असार ११ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रमसूची प्रकाशन गरिएको सूचना ७५४
२०७९ असार ११ वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयमा सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैँडाकोटमा नि:शुल्क (छात्रवृत्तिमा) अध्ययन गर्न १ सिट रिक्त हुन गएकाले इच्छुक उम्मेदवारहरूका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकोसम्बन्धी सूचनाः ६८२
२०७९ असार ११ Thai Swedish Trilateral Development Cooperation Programme अन्तर्गत रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र र जीवविज्ञान शास्त्रको वैज्ञानिक क्षेत्रका विषयमा विद्यावारिधिका लागि इच्छुक आवेदकबाट आवेदन माग भएको सूचना ८९३
२०७९ असार ११ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको संशोधित मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ६८०
२०७९ असार ११ काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त माग गरिएको सम्बन्धी सूचना ७२६
२०७९ असार ११ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ६६८
२०७९ असार ११ थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना ११७३
२०७९ असार ११ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ६४६
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरूमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयनसूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ७१३
२०७९ असार ११ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गत सञ्चालित सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोटमा  विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मन्त्रालयको योग्यताक्रम सूची गरिएको सूचना ६९३
२०७९ असार ११ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन: कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मन्त्रालयको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ७२८
२०७९ असार ११ सिद्धान्त क्याम्पस प्रा.लि. गैँडाकोटमा वि‍एस्सी वनविज्ञान (B.SC. Forestry) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी ७००
२०७९ असार ११ वि‍एस्सी कृषि (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना ७४६
२०७९ असार ११ जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले सन २०२२ / २३ का लागि प्रदान गर्ने स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिको इञ्जिनियरिङ विषय र कृषि तथा पशुविज्ञान विषयमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ८८३
२०७९ असार ११ चीन सरकारद्वारा सन २०२२/२३ मा प्रदान हुने इञ्जिनियरिङ विषय र कृषि विषयको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ९६२
२०७९ असार ११ चीन सरकारद्रारा सन् २०२२/२३ मा प्रदान हुने इन्जिनियरिङ विषय र कृषि विषयको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई दरखास्त दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ९९७
२०७९ असार ११ थाइल्याण्ड सरकारद्वारा Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation मार्फत शैक्षिक वर्ष २०२२/२३ का लागि विभिन्न तह र विधामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना ८५९
२०७९ असार ११ थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना ८४७
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको संशोधित एवम् परिमार्जित मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ७२५
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः ६५८
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ६४७
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मन्त्रालयको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ६९७
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः २०७८।०५।०४ ७२४
२०७९ असार ११ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोटको वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन भएका उम्मेदवारहरूको संसोधित सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना : २०७८।०५।०२ ६१८
२०७९ असार ११ सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना (२०७८।०४।२८) ७३१
२०७९ असार ११ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूमा (BSc Agriculture) विषयमा निशुल्क अध्ययनका लागि दरखास्त माग गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८।०४।२६) ६७२