नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

उच्च शिक्षा महाशाखा
  test
  November 10, 2022
सह- सचिव
Image
श्रीप्रसाद भट्टराई

सह- सचिव

कोठा नंः २०१

प्रेस विज्ञाप्ति
परिचय

उच्च शिक्षा महाशाखा