नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको  संगठनात्मक संरचनाका लागि तलको PDF file डाउनलोड गर्नुहोला ।

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
Ministry_Organogram २५११   View    Download