नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको आदर्श वाक्य(नारा) – “ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास ”

Download

Title Download Count View & Download
नवौँ_राष्ट्रिय_विज्ञान_दिवस_मनाउने_सम्बन्धि_सूचना-२०७८।५।१७1 43   View    Download