नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

.

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरुको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ४२५   View    Download