नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

शैक्षिक परामर्श सेवा,पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त
संस्थाहरुलाई संस्था नवीकरण गराउने सम्बन्धी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अत्यन्त

जरुरी सूचनाः-

https://forms.gle/wxT6S2L89EXTQxTP7

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
संस्था नविकारण गर्ने सम्बन्धी सूचना २७४   View    Download