नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

विज्ञान प्रविधि महाशाखा
  Workshop Schedule and Draft Concept paper of MIS of STI
  December 19, 2022
  -वैज्ञानिक समाजलाई अनुदान सहञोग कार्यविधि , २०७९
  December 02, 2022
  test
  November 10, 2022
सह- सचिव
Image
इन्दुविक्रम जोशी

सह- सचिव

समाचार
प्रेस विज्ञाप्ति
परिचय

विज्ञान प्रविधि महाशाखा