नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

.

Download

Title Download Count View & Download
चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा चीन सरकारद्वारा स्वीकृत भई विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका तथा भिषा प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरूको मनोनयन तथा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना 372   View    Download