नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

इण्डोनेशियको एक निजी विश्वविद्यालयल Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) बाट प्रप्त हुने International  Undergraduates Scholarship मा  स्नातक तहमा अध्ययनका लागि आवेदन खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
जानकारीमूलक सूचना ६०९   View    Download