नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

Study in Egypt कार्यक्रम अन्तर्गत इजिप्टमा International Students को लागि  Academic Year 2023/2024 मा Graduate र Post Graduate  तहमा भर्ना खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना ।

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
Study in Egypt कार्यक्रम अन्तर्गत इजिप्टमा International Students को लागि Academic Year 2023/2024 मा Graduate र Post Graduate तहमा भर्ना खुल्ला भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना । १३८८   View    Download