नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा रिक्त पदमा अनलाइनबाट दरखास्त दिनका लागि लिङ्कः https://forms.gle/yz8vYHWHcvQEs5DC7

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
Tu Notice ३३१   View    Download
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ३२३   View    Download
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ३६८   View    Download